Skole_b2

Centralt i Brønshøj ligger Brønshøj Skole placeret i et markant og historisk byggeri i nær tilknytning til en generøs grønning. Dette område er med sin grønne karakter og røde teglstensbyggerier karakteristisk for Brønshøj, men ved sin skala og størrelse et særegent åndehul.

Brønshøj er netop kendetegnet ved at være en grøn bydel, præget af villaer, frodige haver og grønne træer. Omkring Brønshøj Skoles åbne grønning er bygningerne udført som blokke i 3-4 etager, men bevæger man sig halvtreds meter ned af stikvejene, befinder man sig midt i et af bydelens historiske villakvarterer.

Samtidig står Brønshøj Skole overfor forandring og nye muligheder. Med bydelens udvikling, findes i dag et behov for at udvide skolen fra 3 til 4 spor, samtidig med at man får integreret indskolingsdelen, der i dag er placeret i en mindre filial-bygning afsondret fra hovedbygningen. Med denne bygningsomdannelse og –udvidelse, opstår potentialet for at opdatere bygningens lokaler og uderum så de er tidssvarende med hensyn til pædagogiske og sociale værdier, men også en udfordring med at skabe en tilbygning der indskriver sig i bygningens, kvarterets og bydelens sammenhæng på en god måde.

Tilbygningen til Brønshøj skole vil respektere det nuværende aksiale anlæg, styrke områdets grønne karakter og menneskelige skala, og skabe nye karakterfulde læringsrum.

Brønshøj Ny Skole vil med følsomhed overfor stedets egenart, styrke eksisterende kvaliteter og bringe nye i spil.

EA_b1
Fritstående murermestervilla

EA_b2
Villa med tæt beplantning

EA_b3
Boliger i 3 etager i rød tegl

EA_b4
Brønshøj Skole

EA_b5
Stramme hvide vinduer i facaderne

EA_b6
Røde tegltage

EA_b7
Grønt som kravler på facaderne mod syd

EA_b8
Markerede indgangspartier