Udformningen og indholdet af Brønshøj Skole er blevet til via en tæt dialogbaseret proces mellem skolens lærere, ledelse, forældrerepræsentanter, tandplejen, driftsansvarlige, Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF), Københavns Ejendomme (Kejd) samt projektteamet (Vandkunsten, COBE, Marianne Levinsen landskabsarkitekter, Orbicon og Learning Spaces).

Processen

Processen har taget udgangspunkt i en fast dialog med et nedsat Byggeudvalg, bestående af ovenstående deltagere, gennem en frekvent workshoprække. Her er funktionsbehov, sammenhænge, pædagogiske værdier og behov, grunden, eksisterende lokaler og volumen blevet debatteret. Dette er suppleret med en serie tema-møder vedrørende fagspecifikke områder, med indkaldelse af de relevante brugere/lærergrupper. Temamøderne blev afholdt over temaerne: Administration, idræt, tandpleje, drift, musik, kost, fysik, kemi, Ind-, mellem- og udskoling og de praktisk/æstetiske fag.

Første fase i dialog-processen med Byggeudvalget var Programmerende skitsering der sideløbende med rumlig skitsering og volumenstudier, via analyse af og dialog omkring kontekst, byggeprogram og funktionskrav, blev samlet op i et rum- og funktionsprogram. Dette dannede grundlag for Dispositionsforslagsfasen, hvor en yderligere kvalificering gennem Byggeudvalgsmøder samt temamøder om plandisponeringer og rumlig skitsering har fundet sted.

Gennem designprocessen har teamet afholdt interne ’arkitektkonkurrencer’ samt testet og afprøvet en lang række koncepter og designs. I samarbejde og dialog med byggeudvalget blev de mange løsningsscenarier kogt ned til nærværende løsning, der blev udvalgt som konceptet der på bedste vis både løser de æstetiske, programmatiske og kontekstuelle udfordringer, der dukkede op i processen.