En af visionerne for Brønshøj Skoles er at skabe en samlet skole, hvor nyt og gammelt indgår i en arkitektonisk, rumlig og funktionel helhed der understøtter det sociale fællesskab, en interaktion på tværs og en fysisk rumlig sammenhæng mellem nyt og gammelt.

Dette gøres på den ene side igennem en omdisponering og ombygning af det eksisterende byggeri, på den anden side igennem sammentænkning og i rumlig forbindelse med en ny tilbygning placeret ud imod grønningen.

Indskolingsklasserne fra den gamle filialbygning bringes ”tilbage” til den øvrige skole, og alle skolens basislokaler samles omkring en ny fælles skolegård, og forbindes via skolens nye hjerte – niveau 0 med fællesfunktioner, faglokaler, mødesteder og samlingsrum. Filialbygningen bruges fremadrettet til fritidsordning.

Samletskole_b1
Manglende mødesteder
Skolen er idag ikke bundet optimalt sammen horisontalt – hvilket betyder at skolen opleves som meget opdelt i en øst og vest fløj.

Samletskole_b2
Mødesteder på tværs ude og inde
Ny Brønshøj Skole skaber passager og opfordrer til forskellige bevægelsesmønstre – den eksisterende bygning omdisponeres og åbnes op imellem øst og vest for at skabe en sammenhængende skole.

Samletskole_b3
Spredte fællesarealer
Idag opleves skolen adskilt fra de omkringliggende områder. Trådhegn definerer en tydelig grænse imellem skolens område og de omkringliggende.

Samletskole_b4
Skolen inviterer indenfor og ovenpå
Ny Brønshøj Skole giver adgang og åbner op for et liv på skolegården også efter lukketid via brede trapper til terræn.