Hovedindgang
Den nye synlige hovedindgang mod Nordfeldvej inviterer børn, lærer og besøgende ind i skolens nye dobbelthøje ankomstrum hvorfra der gennem et stort glasparti er kik op til læringscenteret i den gamle gymnastiksal. Via en mindre trappe op er adgang op til læringscenteret og bevæger man sig ned af den store trappe ankommer man til hjerterummet i på niveau 0 hvor receptionisten sidder. Fra ankomstrummet er der niveaufri adgang til elevatoren som fordeler til resten af bygningen.

Øvrige indgange
I den nye tilbygning er der 4 indgange, 2 indgange mellem den nye og gamle bygning den ene mod øst ved kost og køkken, den anden mod vest ved og multisalen samt to mod syd, den ene ved idræt og musik, den anden ved indskolingen.

Skofri skole
Hvis skolen i fremtiden ønsker at være ’skofri’ skole, hvor børnene enten har strømpesokker eller medbragte futsko på indendøre, er der mulighed for at indrette områderne omkring indgangene med bænke og reoler hvor børnene kan stille deres fodtøj.

Alle berørte indgange til skolen udføres niveaufri. Rampe mod syd giver niveaufri adgang til skolegård, samtidigt med at der er niveaufri adgang til og fra skolegården ind til indskolingsområderne, samt sidebygningerne på den eksisterende skolebygning.

Mod øst er der et fald i terræn fra fortov til indgang på 3m. Der etableres trappeadgang og en udvendig lift der giver adgang for kørestolsbrugere fra fortov ned til indgangsniveau. Gangarealer ved ind- og udgange etableres med faste belægninger.

Der etableres 4 elevatorer i skolen. 1 stk.placeres i forbindelse med ny hovedadgang og eksisterende trappe mod nord og 1 stk. ved modsatte eksisterende trappe, begge i den eksisterende skolebygning. 2 stk. placeres i tilbygning for niveaufri adgang til indskolingsklasserne.