I den nye Brønshøj Skole er stærke forbindelser imellem inde og ude prioriteret højt, og integreret i skolens disponering og udformning.
Skolen disponeres med en række varierede uderum i forskellige niveauer, der binder inde og ude sammen på en ny måde, således at alle nye fag- og basislokaler har direkte adgang til uderum:

  • En ny skolegård placeret over niveau 0, i direkte forbindelse til læringscenteret i de gamle gymnastiksale, ressourcecenteret og basislokaler i den vestlige sidefløj. Skolegården er placeret midt imellem bygningens dele som et nyt udendørs samlingsrum og hjerte.
  • 2 eksisterende tagterrasser i forbindelse med udskolingens basislokaler.
  • 4 nye intime patioer/lysgårde i forbindelse til niveau 0’s fællesrum og faglokaler, som giver mulighed for at bringe undervisningen udenfor i dagligdagen.
  • Nicher og nærområder langs bygningens facader der giver attraktive opholdsrum i forbindelse til de nedre indskolingslokaler.
  • Den store grønning til større aktiviteter, der er i rumlig forbindelse med skolegården via landskabelige trapper.

Udeinde_b1
Skolens overordnede programmatiske disponering

 

Udeinde_b2
Vertikale flows og ind -og udgange