Midlertidige gadegallerier skudt i gang
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme er gået sammen om at gennemføre et pilotprojekt. Der er tale om et midlertidigt projekt, hvor der stilles udvalgte byggepladshegn i Københavns Kommune til rådighed for de kreative københavnere. Man ønsker at undersøge mulighederne for at skabe mere attraktive byggepladser og flere offentlige gadegallerier. Ved at sætte plader op på en del af hegnet rundt om byggepladsen, bliver der skabt mulighed for byens borgere for at udsmykke de ellers ofte triste hegn med street art og andre kreative indslag i den periode byggeriet står på.

Praktiske oplysninger
Der vil løbende blive informeret på Københavns Kommunes Facebook. Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger om de byggepladser, der er med i projektet, og i hvilke perioder, der må males.

Projektet er et forsøg og derfor afhængigt af, at de fastsatte regler bliver overholdt. Det betyder:

  • At der KUN må males på de tydeligt afmærkede hegn i den aftalte periode.
  • At der IKKE må males på de omkringliggende bygninger, biler og lignende.
  • At alle, der bruger de midlertidige gadegallerier, selv rydder op. Det gælder både almindeligt affald –
    men i særdeleshed også spraydåser og andet malegrej.

Det er en forudsætning, at der udelukkende males på de opsatte plader til formålet. Der må med andre ord ikke males på eventuelle elkasser og de betonfødder, hvor pladerne er fastgjort. Bliver reglerne ikke overholdt, kan projektet lukke med øjeblikkelig virkning.

Eventuel henvendelse skal rettes til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Laura Bolt Sørensen
Email: ce9b@kff.kk.dk
Tlf.: 40 22 32 61