Koncept_b1
Eksisterende situation

Koncept_b2
Udbygning
Skolen udbygges til en 4 sporet
skole og indskolingen flyttes sammen med resten af skolen.

Koncept_b3
Byg lavt
Respekter den omkringliggende
struktur ved at bygge lavt.

Koncept_b4
Forskellige brugere og ønsker
Mange forskellige brugere har forskellige ønsker og krav.

Koncept_b5
Forskellige verdener
For at imødekomme at ikke alle er ens, disponeres skolen som en række verdener med stærk identitet.

Koncept_b6
Brønshøj Ny Skole
Den bløde rødlige facade samler tilbygningen i ét arkitektonisk greb som spiller på mod de omkringliggende bygningers facadeudtryk og farveholdning.

Tilbygningen til Brønshøj Skole er udformet ud fra ønsket om at skabe en arkitektonisk sammenhængende skolebygning, med respekt for bygningens og omgivelsernes arkitektur, og i stærk kontakt til det nærliggende grønne område. Ved at disponere tilbygningen som en lav bygningsstruktur i 1-2 etager let nedsænket i terrænet sikres gode daglysforhold i det eksisterende byggeri, mens en klar indre sammenhæng opnås imellem den eksisterende høje kælders faglokaler og fællesrum i det nye niveau 0. Samtidig opnås et udtryk af ”have- bygning”, med udearealer i forskellige niveauer og i god kontakt med de grønne omgivelser.

Tilbygningen er indenfor udformet som en serie af nært forbundne ”verdener” og rumligheder, der fortolker Brønshøjs ”villa-skala” og samtidig skaber oplevelsesmæssig nedskallering og forskellige intime rum i den store skole.

Visuelt bindes rummene sammen af ét arkitektonisk greb – et samlende facade- bånd som omsvøber bygningen, og skaber en samlet skole. Facadebåndet optager forskellige egenskaber – det agerer solafskærmning, muliggør klatreplanter, integrerer værn på terrasser og skolegård, skaber ind- og udgange samt opgange til skolegården Båndet tænkes udformet i rødlige vertikale lameller, der indgår naturligt sammen med de omkringliggende rødlige bygninger.

Koncept_b7
Manglende sammenhæng
Med indskolingen placeret væk fra resten af skolen opleves denne som en selvstændig skole. Internt i hovedbygningen er flowet ikke optimalt i forhold til at skabe sammenhæng og møder på tværs af årgange og personalegrupper.

Koncept_b8
Den samlede skole
Ny Brønshøj Skole samler og skaber en større kontaktflade imellem alle som bruger skolen.

Koncept_b9
Spredte fællesarealer
Idag er faglokaler spredt ud i den eksisterende bygning. Det betyder at fagene ikke opleves som en integreret del af skolens hverdag.

Koncept_b10
Fælles funktioner samles i hjertet
Ny Brønshøj Skole samler faglokaler og fællesarealer i tilbygningen og skaber på den måde et hjerterum hvor alle kommer forbi i løbet af dagen.