Skole_b1

Tilbygningen til Brønshøj Skole er udformet ud fra ønsket om at skabe en arkitektonisk sammenhængende skolebygning, med respekt for bygningens og omgivelsernes arkitektur, og i stærk kontakt til det nærliggende grønne område.

Ved at disponere tilbygningen som en lav bygningsstruktur i 1-2 etager let nedsænket i terrænet sikres gode daglysforhold i det eksisterende byggeri, mens en klar indre sammenhæng opnås imellem den eksisterende bygnings plan 0 og faglokaler samt fællesrum i det nye plan 0. Samtidig opnås en god kontakt med de grønne omgivelser. I den nære kontekst betyder denne disponering, at tilbygningen respekterer den eksisterende bygningsmasse og bygger videre på området i dialog med de omkringliggende bygninger. Tilbygningen skaber, ved at løfte sig fra terræn, en ny skolegård på taget som bliver tilgængelig for hele områdets børn og beboere – også efter skolens åbningstid.

Den nye tilbygning til Brønshøj Skole består af et nyt indre gaderum der åbner sig op til pladsdannelser og torve. Tilbygningens centrale del indeholder 4 gårdhaver og 4 nært forbundne fagområder – multisalen, kost og køkken, natur/teknik/fysik samt musik. 3 volumener indeholdende inskolingen og gymnastik støder op til den centrale del.

Visuelt bindes den nye skole sammen af ét arkitektonisk greb – et samlende facade-bånd og dækforkant som omsvøber bygningen, og skaber en samlet skole. Facadebåndet optager forskellige egenskaber – det agerer solafskærmning, muliggør klatreplanter, integrerer værn på terrasser og skolegård, skaber ind- og udgange samt opgange til skolegården Båndet tænkes udformet cortenstål, der indgår naturligt sammen med de omkringliggende rødlige bygninger. Facaden ændrer sig over tid på samme måde som de omkringliggende bygningers røde teglfacader og indgår på den måde i områdets videre historie.